Penerbit Al-Ilmu Menebar Warisan Ilmu Salafush Shalih
6. 09
2007

Manhaj Al-Firqah An-Najiyah (Jalan Golongan yang Selamat dan Kelompok yang Ditolong)

Ditulis oleh: Admin - Kategori: Uncategorized

Manhaj Firqah Najiyah

Pengantar :
Segala puji bagi Allah, kami memuji, memohon bantuan serta meminta ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami serta keburukan amal-amal kami.
Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba serta rasul-Nya.

Amma ba’du. Pembahasan ini merupakan perkara yang penting dan memiliki banyak cabang, yang mengajak kaum muslimin kepada akidah tauhid yang murni serta menjauhkan diri dari kesyirikan yang telah menjadi fenomana di kebanyakan negeri-negeri Islam.

Ini merupakan sebab kehancuran umat-umat yang sebelumnya, dan sebab bencana bagi dunia pada masa ini, terlebih lagi bagi dunia Islam dan berbagai hal yang menimpa mereka berupa musibah, kesusahan, peperangan, ujian dan lain-lain.

Pembahasan ini serta bab-babnya akan menjelaskan pula manhaj (jalan) serta akidah Al-Firqah An-Najiyah (Golongan yang Selamat) dan At-Thaifah Al-Manshurah (Kelompok yang Ditolong oleh Allah), sebagaimana yang terdapat di dalam hadits nabawi, sehingga bisa menerangi jalan bagi orang yang mengamalkannya, dan semoga mereka menjadi orang-orang yang selamat dan tertolong, insya Allah. Hanya kepada Allah aku meminta, semoga Allah memberi manfaat kepada kaum muslimin melalui kitab ini dan menjadikan amalan ini ikhlas mengharapkan wajah-Nya Yang Mulia.

Muhammad bin Jamil Zainu

Data Buku
Judul Asli : Manhaaj Al-Firqatun Najiyyah wath-Thaifah Al-Manshuurah
Penulis : Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu
Penerjemah : Abu ‘Umar ‘Urwah Al-Bankawy
Murajaah : Al-Ustadz ‘Ali Basuki
Cetakan : Pertama, Juni 2007 M/Jumadil Ula 1428 H
Penerbit : Penerbit Al-Ilmu
Ukuran : 14 cm x 20,5 cm
Jumlah Halaman : 214
Cover : Dove
Kertas Isi : HVS
Berat : 220 gram
Jumlah Grosir : 1
Diskon Grosir : 30%
Harga : Rp26.000
Dapat dibeli di: http://al-ilmu.com/books/detail.php?id=1196

Daftar Isi :
Muqaddimah
Al-Firqah An-Najiyah (Golongan yang Selamat) …
Manhaj Firqah An-Najiyah
Tanda-tanda Al-Firqah An-Najiyah
Siapakah Ath-Taifah Al-Manshurah? (Kelompok yang Ditolong oleh Allah)
Tauhid serta Pembagiannya
Makna Lailaha Illallah (Tidak Ada Sesembahan Yang Berhak Disembah Kecuali Allah)
Makna Muhammad Rasulullah
Makna Iyyakana’budu wa Iyyakanasta’in (Kami Mengkhususkan Ibadah, Doa, dan Memohon
Pertolongan hanya kepada-Mu)
Mohonlah Pertolongan Hanya kepada Allah Semata!
“Ar-Rahmaanu ‘alal ‘Arsy Istawa” (Allah Tinggi di Atas ‘Arsy-nya)
Pentingnya Tauhid
Keutamaan Tauhid
Faedah Tauhid
Musuh-Musuh Tauhid
Sikap Ulama terhadap Tauhid
Apa Makna Wahhabi?
Makna Wahhabi
Muhammad bin Abdul Wahhab
Hukum Hanya Milik Allah Semata
Kesimpulan
Akidah Dahulu ataukah Kekuasaan?
Syirik Besar dan Macamnya
Macam-macam Syirik Besar
Perumpamaan Orang yang Berdoa kepada Selain Allah
Bagaimana Menghilangkan Syirik kepada Allah?
Siapakah seorang Muwahhid itu?
Macam-Macam Syirik Kecil
Fenomena Kesyirikan
Tempat-tempat Keramat dan Tempat-Tempat Perziarahan
Kerusakan dan Bahaya Syirik
Kesimpulan
Tawasul yang Disyariatkan
Tawasul yang Dilarang
Syarat-syarat Turunnya Pertolongan
Dan Kami (Allah Ta’ala–pent.) selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman
Kufur Besar dan Bentuk-Bentuknya
Kufur Kecil dan Bentuk-bentuknya
Hati-Hati terhadap Thaghut
Nifaq Besar
Nifaq Kecil
Wali Ar-Rahman dan Wali Setan
Khurafat, Bukan Karamah
Cabang-cabang Iman
Sebab Terjadinya Musibah dan Cara Penanggulangannya
Peringatan Maulid Nabi
Bagaimana Kita Mencintai Allah dan Rasul-Nya
Keutamaan Membaca Shalawat untuk Nabi
Shalawat-Shalawat Bid’ah
Shalawat Nariyah
Al-Quran itu untuk Orang Hidup Bukan untuk Orang Mati
Berdiri yang Dilarang
Berdiri yang Dianjurkan dan Disyariatkan
Hadits-Hadits Dha’if (Lemah) dan Maudhu’ (Palsu)
Contoh Hadits-Hadits Maudhu’ (Palsu)
Bagaimana Cara Kita Menziarahi Kuburan?
Taklid Buta
Jangan Kalian Menolak Kebenaran
Akidah Muslim

2 Komentar »

 1. abu_iLham telah menulis komentar

  tanam terus nilai sunah di kalangan umat.
  perbanyak situs yg membahas tentang tauhid.
  jazakumullahkhairan

  July 10, 2008 @ 9:39 am

 2. Asep adang telah menulis komentar

  bubarkan jaringan islam liberal di indonesia dan hapuskan ajaran aqidah filsafat di STAIN

  September 6, 2008 @ 5:36 pm

RSS feed untuk komentar tulisan ini. TrackBack URI

Tulis komentarPenerbit Al-Ilmu

Jl.Nitipuran No.285 Sonosewu - Yogyakarta 55182 Telp/Fax:(0274)374046 - HP/SMS:0817275237